Forside

 

Grindsted Pistolklub

Velkommet til Grindsted Pistolklubs hjemmeside.

 

 

 

 

Klubben har åben hver mandag

fra kl. 18.30 til 21.00

 

I perioden 1. oktober til 1. april træffes vi i kælderen under Lynghallen,

Sdr. Boulevard 21 7200 Grindsted

 

I perioden 1. april til 1. oktober træffes vi på 25m banerne i Frodeslund Plantage (ved hundeskoven) indkørsel ved det nye fjernvarmeværk.

 

 

Ønsker du at prøve at skyde med pistol er der en veluddannet instruktør til rådighed

hver mandag mellem kl. 18.30 og 19.30

 

Du er velkommen til at prøve inden du beslutter dig for medlemsskab

 

Vi har ingen øvre eller nedre aldersgrænse, men erfaringen siger at du skal være ikke under 12 år for at få glæde af pistolskydning

 

 

Vi holder til her:

 

Sommerhalvåret

(1. april til 1. oktober)

Frodeslund plantage - Tingvejen 369, (indkørsel ved det nye fjernvarmeværk)

 

Vinterhalvåret

(1. oktober til 1. april)

Kælderen under lynghallen

Sdfr. Boulevard 21

 

Nyt medlem?

 

 

Hver Mandag aften mellen 18.30 og 19.30, er der en instruktør som tager sig af nye skytter.

 

Der bliver undervist i sikkerhedsregler, håndtering af våben og skydeteori.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hvad koster det?

 

 

Medlemsskab - som er obligatorisk for at benytte foreningens faciliteter -

 

500 kr. årligt for seniorer,

 

250 kr. for unge under 18 år

 

250 kr. for pensionister.

 

Familiekontingent:

 

gælder for personer fra samme husstand.

 

1. person betaler fuldt seniorkontingent ( 500 kr. årligt) og resten betaler halvt kontingent.

 

Kontingentåret løber fra 1. oktober til 30. september.

 

Patroner (cal.22) koster fra kr. 45,- og hagl til luftpistol kr. 90,-

 

Hvor og hvornår kan jeg skyde?

 

 

I vinterhalvåret skyder vi indendørs i kælderen under Lynghallen Sdr Boulevard på 10 og 15m.

 

Der skydes med luftpistol og standardpistol (cal.22)

 

 

I sommerhalvåret skydes der på udendørsanlægget i Frodeslund plantage.

 

Her skydes med standardpistol og enkelte dage med grovkaliber på en afstand af 25 m

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Hvor gammel skal jeg være?

 

 

Der er ikke nogen nedre aldersgrænse for at skyde med pistol, dog siger vores erfaring at man skal være ca. 12 år og rimelig fysisk stærk for at få glæde af pistolskydning.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Hvad kan jeg skyde?

 

 

På pistol kan du skyde på 3 forskellige distancer med flere forskellige våben.

 

10 og 15 m. luftpistol.

 

15 og 25 m. pistol kaliber .22

 

25m. grovpistol og revolver.

 

Derudover er der mulighed for terrænskydninger med standard og grovvåben.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Skal jeg selv have våben?

 

 

Du behøver ikke selv investere i våben for at komme til at skyde. Foreningen har de mest gængse modeller af pistoler som du kan låne gratis. Mange skytter foretrækker dog efter en periode at investere i eget våben

 

For at kunne købe sit eget våben kræves der en godkendelse af politiet, du skal ligeledes have været aktivt skydende i mindst 2 år. Der er ligeledes specielle regler for indkøb af grovvåben, spørg i foreningen vi kender alle reglerne.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Skal jeg investere i dyrt udstyr?

 

 

Som ved mange andre idrætsgtrene kan der købes uanede mængder af mere eller mindre nyttigt udstyr. Der er dog ingen tvivl om at hvis man vil nå "toppen" er der behov for en vis investering i udstyr.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Er det farligt?

 

 

Alle våbener farlige, derfor er der een ting som vi aldrig går på kompromis med og det er sikkerhed. Der findes en folder med sikkerhedsregler som du skal læse, forstå og rette dig efter.

 

Alle har pligt til at påse at sikkerheden overholdes, ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne vurderer vi i hvert tilfælde, om du fortsat er egnet til at være medlem af foreningen.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Hvordan bliver jeg medlem?

 

 

Det bedste er at du møder op på en træninghsdag, hvor der altid vil være een til stede der kan fortælle dig om skydning generelt og om Grindsted Pistolklub

 

Du kan herefter prøve at skyde 2-3 aftner inden du beslutter dig for at blive medlem.

 

Efter 3 gange skydning skal du melde dig ind i klubben for fortsat at kunne benytte vore skydeanlæg.

 

Et medlemsskab er ligeledes en forsikring hvis det utænkelige skulle ske at der kommer nogen til skade.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Hvad sker der ellers i foreningen?

 

 

Vi deltager i diverse stævner og turneringer.

 

Såfremt der er noget som du er i tvivl om, tøv ikke med at spørge, det er den eneste måde du kan få information på HUSK ingen spørgsmål er irellevante.

 

 

Grindsted Pistolklub er medlem af DGI Skydning og Dansk Skytteunion

 

 

Vi er sponceret af Tuborgfondet

Klubben er medlem af DGI Skydning og Dansk skytteunion

Dette bevirker at vi har adgang til allle godkendte skydeprogrammer og kan deltage i alle skydestævner landet over samt internationalt.